SELVBETJENING

Her kan du finde
diverse selvbetjeningskabeloner samt bestemmelser

Brand- og evakueringsinstruks til bygninger uden ABA og varslingsanlæg

Brand- og evakueringsinstruks til bygninger med internt varslingsanlæg

Brand- og evakueringsinstruks til bygninger med ABA og varslingsanlæg

Brand- og evakueringsinstruks til plejecentre og lign.
med ABA

Ordensregler
til forebyggelse af brandInstruks

Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

Bilag A

Personaleliste

Driftsjournal for forsamlingslokale
til flere end 150 personer


Informationsliste der udleveres til ansatte i forbindelse med ansættelse og årlig brand – evakueringsøvelse

Forebyggelse af brand

Bilag D
Logskema

Bilag E
Terminsskema