CERTIFICERET BRANDRÅDGIVNING

Dansk DKV Plan

Vi hjælper jer med at få det fulde overblik over, hvilke myndighedskrav, der skal overholdes i forhold til BR18.

Vi tilbyder certificeret BK2 brandrådgivning, brandsyn & en digital DKV Plan ud fra vejledning 7, hvor vi brandscreener ejendommen,
så I overholder de gældende myndighedskrav.

KRAV OM AT ANVENDE CERTIFICERET RÅDGIVER

Bygningsreglementet har siden 1. januar 2020 krævet, at der anvendes en certificeret brandrådgiver ved ansøgning om byggetilladelse i brandklasse 2, 3 og 4.

Bygningsreglementet og kravene til brand, er under fortsat udvikling, da Boligstyrelsen har til hensigt at 80 % af alle byggesager med krav om certificeret rådgiver skal udføres i brandklasse 2.

Bygningsreglementet indeholder en del dobbeltbundede kapitler og krav, herunder funktionsbaserede krav. Bygherre skal sikre sig at bygningen lever op til de enhver tid gældende krav og brandsikkerheds-niveau.

Hos Dansk DKV Plan følger vi udviklingen hos Boligstyrelsen samt vejledninger fra Dansk Brandteknisk Institut, og sikrer gennem brandteknisk dimensionering, at der vælges den rigtige brandstrategi for at sikre, at du får den bedst mulige ydelse.

Uanset opgavens størrelse, må brandsikkerhed ikke undervurderes. Derfor anbefaler vi at få en brandrådgiver tidligt ind i projektet for at få kortlagt eventuelle udfordringer og løsninger herpå. Tidlig involvering af brandrådgiveren vil tit betyde en brandteknisk løsning, der er mere fordelagtig og fleksibel for bygherren.

Projektdeltagelse og tegningsarbejde

Som rådgiver inden for brand tilbyder vi projektdeltagelse og detaljeret tegningsarbejde, for at tilpasse os den individuelle løsning.
Vi tilbyder tegninger og rådgivning af eget uddannet og certificeret personale.

Få brandrådgivning

Ring til Brian, så I sammen kan finde den bedste løsning, der passer til dit behov.

Tlf. 22 65 11 99

Brian 300x400