BRANDGENNEMGANG

Brandgennemgang

Dansk DKV Plan tilbyder at udføre brandgennemgang på jeres ejendom.

Nedenstående punkter gennemgås ud fra gældende krav i bygningsreglementet.
Fejl og mangler registreres, der fremsendes en fuld rapport med skriftlig og billedlig dokumentation samt forslag til udbedring af fejl, mangler og DKV Plan.

Gennemgang af etagebyggeri, tæt/lav bebyggelse, værksteder, garager, fælleshuse, ejendomskontorer, aktivitetshuse, teknik rum, varmecentraler, eltavlerum, kældre, trappe-rum, loftsektioner, vaskerum m.m.

Vejledning til BR18 Kapitel 29 dokumentation af brandforhold punkt 3.5.

Brandsektionsvægge, lodrette og vandrette, kontrolleres for rør- og kabelgennemføringer, korrekt udførelser af brandtætninger.

Branddøre og flugtvejsdøre kontrolleres for fejl og mangler.

Oplæg af brandfarlige væsker og flaskegasser.

Alle former for røgudluftning i trapperum kontrolleres.

Overflade på gulve, vægge og lofter kontrolleres.

Teknik rum, eltavlerum og varmecentralrum kontrolleres.

Flugtveje og redningsåbninger kontrolleres i fælleslokaler m.m. (dog ikke boliger).

Tagdækning og tagisolering kontrolleres.

Røgalarm anlæg i trapperum og kældre kontrolleres.

Komfortventilation kontrolleres.