HVAD ER EN DKV PLAN?

Lovpligtig DKV-plan

Med BR18 kom der meget konkrete krav til kontrol af bygningers brandsikkerhed. Men det er først nu – med indførelsen af nye brandsynsregler – at myndighederne kontrollerer, om man opfylder kontrol- og dokumentationskravene i BR18.

Den 1. januar 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft, som får stor betydning for kontrollen af brandsikkerhed i en lang række bygningstyper.

Det gælder bl.a. hospitaler, plejehjem, skoler, institutioner, hoteller og forsamlingshuse, hvis bygningsejere fremover kan opleve påbud, hvis ikke bygningerne lever op til kontrol- og dokumentationskravene i bygningsreglementet.

Med den nye bekendtgørelse skal brandsyn nemlig fremover foretages på en ny måde – enten efter en DV-plan (drift- og vedligeholdelsesplan), DKV-plan (drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan) eller efter beskrivelserne i kapitel 7 i vejledningen om drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og omkring bygninger.

Kravene til kontroller og dokumentation steg markant med BR18, og i 2020 udkom så den tilhørende vejledning om drift, kontrol og vedligehold. Men nu er der ikke længere nogen vej udenom, fordi bygningsejere ganske enkelt kan få påbud, hvis ikke de opfylder kontrol- og dokumentationskravene, når beredskabet går brandsyn.
Desuden skal man være opmærksom på, at reglerne ikke kun gælder for nybyggeri, men også for eksisterende byggeri.

Mange egenkontroller

Mange af de nye kontroller skal udføres som egenkontrol. Bl.a. skal brandslukningsudstyr og brandtekniske anlæg kontrolleres, ligesom der også skal udføres årlig kontrol af den passive brandsikring, såsom branddøre, flugtveje, brand mæssige adskillelser og gennemføringer.

– Store dele af egenkontrollen kan udføres af den driftsansvarlige, men kontrol af anlæg og passiv brandsikring kræver mere teknisk indsigt.

– For fremover er det altså ikke nok bare at sætte et flueben ud fra de forskellige egenkontroller. Beredskabet tjekker nemlig, om kontrollerne rent faktisk er udført, og om dokumentationen er i orden.

Hvilke påbud og forbud der vil blive udstedt, når beredskaberne går brandsyn, må vise sig i den kommende tid. Men ifølge Beredskab Fyn vil brandsynene også fremover være baseret på god dialog, respekt og et mål om at få de driftsansvarlige til at forstå vigtigheden af at opfylde kravene.

DKV-planer og påbud

Allerførst er der imidlertid mange, som måske er usikre på, hvordan de udarbejder en plan for den påkrævede drift, kontrol og vedligehold, hvad de helt nøjagtigt skal kontrollere for at undgå påbud, og hvordan en påkrævet DKV-plan skal udformes. Den usikkerhed er der dog råd for med Dansk DKV Plan er i sikker på at DKV planen overholdes efter BR18 kravene.

Kontakt Dansk DKV plan for udarbejdelse af lovpligtig DKV plan på +45 72 72 72 56

Vi tilbyder fuld DKV Plan i vores digitale system, som bl.a. gør egenkontrollerne nemme og overskuelige. Vores digitale løsning kan vises med QR kode og er let tilgængeligt både med tablet, telefon og pc.
Endvidere tilbyder vi i samme omgang også gennemgang af de passive brandtætninger samt udarbejder et tilbud hvis det ikke overholder BR18.