HVAD ER EN DKV PLAN

Lovpligtig DKV Plan

Med BR18 kom der meget konkrete krav til kontrol af bygningers brandsikkerhed. Men det er først nu – med indførelsen af nye brandsynsregler – at myndighederne kontrollerer, om man opfylder kontrol- og dokumentationskravene i BR18.

Den 1. januar 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft, som har betydning for kontrollen af brandsikkerhed i en lang række bygningstyper.

Det gælder bl.a. hospitaler, plejehjem, skoler, institutioner, hoteller og forsamlingshuse, hvor bygningsejere fremover kan opleve påbud, hvis ikke bygningerne lever op til kontrol- og dokumentationskravene i bygningsreglementet.

Med den nye bekendtgørelse skal brandsyn fremover foretages på en ny måde – enten efter en DV-plan (drift- og vedligeholdelsesplan), DKV Plan (drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan) eller efter beskrivelserne i kapitel 7 i vejledningen om drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og omkring bygninger.

Kravene til kontroller og dokumentation steg markant med BR18, og i 2020 udkom så den tilhørende vejledning om drift, kontrol og vedligehold. Men nu er der ikke længere nogen vej udenom, fordi bygningsejere kan få påbud, hvis ikke de opfylder kontrol- og dokumentationskravene, når beredskabet laver brandsyn.
Man skal være opmærksom på, at reglerne ikke kun gælder for nybyggeri, men også for eksisterende byggeri.

Mange egenkontroller

Mange af de nye kontroller skal udføres som egenkontrol. Bl.a. skal brandslukningsudstyr og brandtekniske anlæg kontrolleres, ligesom der også skal udføres årlig kontrol af den passive brandsikring, såsom branddøre, flugtveje, brandmæssige adskillelser og gennemføringer.

Store dele af egenkontrollen kan udføres af den driftsansvarlige, men kontrol af anlæg og passiv brandsikring kræver mere teknisk indsigt.

Fremover er det altså ikke nok bare at sætte et flueben ud fra de forskellige egenkontroller. Beredskabet tjekker nemlig, om kontrollerne rent faktisk er udført, og om dokumentationen er i orden.

Hvilke påbud og forbud der vil blive udstedt, når beredskaberne laver brandsyn, må vise sig i den kommende tid. Men ifølge Beredskab Fyn vil brandsynene også fremover være baseret på god dialog, respekt og et mål om at få de driftsansvarlige til at forstå vigtigheden af at opfylde kravene.

DKV Planer og påbud

Det kan være en udfordring at udarbejde en plan for nødvendig drift, kontrol og vedligeholdelse. Det kan være svært at vide præcis, hvad der skal tjekkes for at undgå påbud, og hvordan man korrekt udformer en DKV Plan, der opfylder kravene i Bygningsreglementet 2018 (BR18). Men med Dansk DKV Plan kan I føle jer sikre. Vi tilbyder en klar rådgivning, der sikrer, at jeres DKV Plan lever op til alle gældende krav, og fjerner enhver usikkerhed omkring processen.

Hos Dansk DKV Plan tilbyder vi et digitalt system til din DKV Plan, som bl.a. gør egenkontrollerne nemme og overskuelige. Vores digitale løsning kan vises med QR kode og er let tilgængeligt både med tablet, telefon og pc.
Endvidere tilbyder vi gennemgang af de passive brandtætninger samt udarbejder et tilbud hvis det ikke overholder BR18.

Få rådgivning om DKV Plan

Kontakt Emil, så I sammen kan finde den bedste løsning, der passer til jeres behov.

Tlf. 92 15 78 43

Emil 300x400