DKV-PLAN MED TERMINSSKEMA

Brandsikring og digital udarbejdelse
af lovpligtig DKV-Plano

Spredes en brand, kan det få afgørende økonomiske konsekvenser for ejeren, og i værste fald udsætte personer for alvorlig fare.

I BR18 indførtes derfor nye konkrete brandsynsregler til brandsikring af alle nye- og eksisterende bygninger, men først pr. 1. januar 2020, trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft, som markant øger myndighederne mulighed for kontrol og sanktioner.

Dette for at sikre, at ejeren eller driftsansvarlig, gennem hele ejendommens levetid opfylder kontrol- og dokumentationskravene i BR18, og aktive- og passive brandsikringer, som for eksempel branddøre, flugtveje, adgangsveje samt brandadskillelser/-gennemføringer, efterses mindst en gang årligt. Men også opfølgning på, at eventuelle skader, fejl og mangler, udbedres.

Hvordan kommer du i gang?

Hidtil er egenkontrol ofte blevet udført ved, at et flueben bekræfter gennemgang og godkendelse i en fysisk placeret logbog. Dette ændres nu, til en digital løsning, hvor hver enkelt bygning gennemgås, og alle forhold indtastes og registreres. Evt. fejl og mangler fremlægges ejeren til godkendelse og udbedring inden unik QR-kode printes for at blive opsat i umiddelbar nærhed af kontrolpunkter. Herefter samles alle data, observationer og rapporter i bygningens DKV-plan.

Brandinspektøren vil efterfølgende kunne logge ind fra sit kontor, eller under inspektion, hente den fulde DKV-plan via QR-koden, for at kontrollere, at brandsynsreglerne altid er overholdt.

En opdateret DKV-plan, kan desuden have betydning for forsikringsdækning, hvis uheldet skulle være ude. 

DKV-plan, et årshjul

Efter samling af alle data i en DKV-plan, igangsættes et årshjul, hvor antal kontrolbesøg og pris, afhænger af hvilke brandinstallationer bygningen eller dets anvendelse kræver, og hvor meget egenkontrol, ejeren selv har kyndigt personale, til at udføre. Termin for de enkelte installationer er vist i nedenstående oversigt. 

Din sikkerhed

Påmindelser om kontrolbesøg til personale og akkrediterede virksomheder, styres og administreres af Dansk DKV-plan A/S, for dels at sikrer ejeren, at brandsikkerheden både gennem daglig brug og drift, samt et løbende slid, opretholdes, men også for at indgåede servicekontrakter altid overholdes.

Certificeret brandrådgivning

Er ejendommen under ombygning, tilbydes tillige certificeret brandrådgivning, rådgivning omkring brandkrav generelt samt udførsel af passiv brandsikring.

VI TILBYDER

RÅDGIVNING &
TEKNISK VEJLEDNING
PRÆ-ACCEPTEREDE
LØSNINGER

SERVICE I 
HELE LANDET

PROFESSIONEL
ARBEJDE MED
DOKUMENTATION